DỰ ÁN

Cao ốc 152 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
Thời gian tham gia: Năm 2011 Hạng mục: Hiệu chỉnh hệ thống ME

Thời gian tham gia: Năm 2011
Hạng mục: Hiệu chỉnh hệ thống ME

Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I - Tiểu khu 3
Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I - Tiểu khu 3Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I - Tiểu khu 3 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I - Tiểu khu 3

Thời gian tham gia: Tháng 6 năm 2011 đến tháng 9 năm 2011
Hạng mục: Thiết kế ME

Khu phức hợp Sunrise City Khu phức hợp Sunrise CityKhu phức hợp Sunrise City Khu phức hợp Sunrise City

Thời gian tham gia: Tháng 7 năm 2011 đến tháng 9 năm 2011
Hạng mục: Bản vẽ thi công HVAC

Nhà xưởng JABIL
Thời gian tham gia: Năm 2011 Hạng mục: Hiệu chỉnh hệ thống ME

Thời gian tham gia: Tháng 10 năm 2011
Hạng mục: Vẽ phối cảnh Revit 3D

Căn hộ cho thuê
Căn hộ cho thuê

Thời gian tham gia: Tháng 06 năm 2012
Hạng mục: Thiết kế hệ thống M&E

Biệt thự C07 khu EDEN - Thảo Điền

Thời gian tham gia: Tháng 11 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012
Hạng mục: Thiết kế và giám sát thi công hệ thống M&E

Biệt thự C07 khu EDEN - Thảo Điền